De Vergelijking


 

Welke vermogensbeheerder of -adviseur past bij u? VACbekwaam gaat voor u op zoek!

Allereerst wordt samen met u bepaald aan welke wensen en eisen een partij zou moeten voldoen. U kunt daarbij denken aan performance, rating, locatie, gebruik eigen beleggingsfondsen,rapportage, onafhankelijkheid, kosten. Uiteraard zijn er nog veel meer criteria te bedenken die met u besproken worden. 

Aan de hand van de opgestelde criteria wordt een lijst samengesteld met daarop mogelijke kandidaten. VACbekwaam gaat met die lijst aan de slag en zal schriftelijk nadere informatie opvragen. Tot die tijd blijft u volledig anoniem wat ongewenste acquisitie voorkomt! 

Aan de hand van deze informatie zullen een aantal kandidaten gevraagd worden een presentatie te geven. U kunt vervolgens uw keuze maken waarbij uiteraard de condities en kosten worden bewaakt.

De Analyse

Het Gesprek

De Vergelijking 

De Evaluatie

Het Overzicht